BLIKAČ NA KOLO S PICAXE 08M2

Vágner Vlastimil

    Kamarád který je vášnivý cyklista mi požádal o výrobu jednoduchého modulu blikače   k základnímu osvětlení kola které pouze stereotypně bliká ve stejném rytmu. Volba padla na modul osazený mikrokontrolérem PICAXE 08M2 což umožní různé modifikace programu který pak ovládá dvě led diody s bílým světlem a dvě led diody s červeným světlem, led diody jsou umístěné v tubusech na konci řídítek, řídící jednotka je společně s baterkou LI-POL 7.2V  také umístěna v řídítkách. Modul může být také napájen třemi články NI-CD, NI-MH 3 x 1.2V, nebo třemi ALKALICKÝMI články 3 x 1.5V AA nebo AAA 1.5V volba napájení je čistě individuální věc na pravé straně řídítek je současně umístěn vypínač. Uvedené zapojení může posloužit pro inspiraci při výrobě podobných zapojení v žádném případě si neklade za cíl konkurovat továrním zapojením. Zapojení modulu rozšiřuje použití mikrokontroléru o další zapojení uveřejněná v [1].

 

POUŽITÉ LED DIODY

    V prvním modulu jsou použity vysoce svítivé led diody bílé a červené barvy světla o průměru 10mm, bílé led diody jsou typu : LED10WMT12CD-20, červené led diody jsou typu : L813SRC-C. Vzhledem k tomu že uvedené led mají rozdílné napětí Uf  mají každá jiný rezistor na omezení protékajícího proudu If, rezistory jsou zapojeny v kladném napájecím napětí viz schéma zapojení hodnota rezistoru pro červeně svítící led je 150R a pro bíle svítící led je 100R rezistory omezují protékající proud na hodnotu 0.020A uvedené led diody byli zakoupeny v EZK. V dalším modulu již byli po zkušenostech z provozu použity opět vysoce svítivé led diody barva světla v předu opět bílá a v zadu opět červená, led diody jsou o průměru 5mm opět byli použity z důvodu rozdílného napětí v propustném směru Uf použity rezistory pro bílé led hodnota 150R a pro červené led diody 220R. Rezistory jsou zapojeny v kladném napájecím napětí a omezují protékající proud na hodnotu 0.016A bílé led diody jsou typu : OSW4DK57E1A-LM a červené led diody jsou typu : HLMP-EG3A-WX0DD led diody byli zakoupeny v GME omezovací rezistory jsou umístěny přímo u led diod. Umístění led diod je čistě individuální věc je nutné při montáži led diod tyto namontovat tak aby přímo neoslňovali proti jedoucí řidiče (nesměrovat je do vozovky).

 

POPIS PROGRAMŮ

    Programy jsou napsány ve dvou verzích s názvy blikač kolo V.1.bas a blikač kolo V.2.bas jsou uloženy v adresáři PROGRAMY.

    Popis programu blikač kolo V.1.bas : program spouští blikání bíle svítící led diody a červeně svítící led diody vždy na levé straně řídítek (ve směru jízdy) v jednou cyklu bliknou led diody třikrát počet cyklů je pět, celkem tedy led diody bliknou velice rychle 15x, pak led diody na levé straně zůstávají vypnuté a program po jedné vteřině spustí shodné ovládání led diod na pravé straně řídítek takto se to opakuje pořád dokola. Program i časy blikání je možné individuálně upravovat podle potřeby.

    Popis programu blikač kolo V.2.bas : program spouští blikání bíle svítící led diody a červeně svítící led diody opět vždy na levé straně řídítek (ve směru jízdy) v jednou cyklu bliknou led diody třikrát počet cyklů je pět, celkem tedy led diody bliknou velice rychle 15x, pak led diody na levé straně zůstávají vypnuté a program po jedné vteřině spustí shodné ovládání led diod na pravé straně řídítek a po patnácti cyklech a vteřinové prodlevě spustí blikání led diod na levé a pravé straně společně, led diody po patnácti cyklech zhasnou a cyklus opět začíná od začátku. Program i časy blikání je možné individuálně upravovat podle potřeby k této verzi programu je v adresáři VIDEO nahrané krátké video.

 

 

 

 

 

POPIS MODULŮ

    Schéma zapojení modulů je na Obr.č.01 a Obr.č.02 na Obr.č.01 ( POZOR VŽDY NA PŘEPÓLOVÁNÍ ) je schéma modulu s napájením LI-POL baterie nebo jiným typem baterie která má napětí 7.2V – 8VDC. Napětí pro modul je stabilizováno na napětí 5V stabilizátorem 7805 stabilizátor je zapojen dle katalogového zapojení a proti rozkmitání je vstup a výstup blokován keramickým kondenzátorem 100nF. Dále je osazen elektrolytický kondenzátor, pro mikrokontrolér PICAXE 08M2 je použita patice pro jeho snadnou výměnu nebo použití v jiné aplikaci, u napájecích pinů mikrokontroléru je osazen keramický kondenzátor 100nF. Pro programování a úpravu programu z počítače jsou z modulu vyvedeny vodiče ze vstupu pro programování INPUT PIN5 (vývod č.2) a z výstupu PIN0 (vývod č.7) z PICAXE tyto jsou zakončeny ve svorkovnicích. Rezistor zapojený na výstup označený PIN1 (vývod č.6) spíná tranzistor BC337 který spíná bíle a červeně svítící led diodu tyto jsou pak na kole umístěny na levé straně řídítek (ve směru jízdy), rezistor zapojený na výstup označený PIN2 (vývod č.5) spíná tranzistor BC337 který spíná bíle a červeně svítící led diodu tyto jsou pak na kole umístěny na pravé straně řídítek (ve směru jízdy). Modul je pro svoji jednoduchost zapojení osazen na univerzální vrtané destičce a propoje součástek jsou provedeny vodičem. Po osazení a odzkoušení funkčnosti je DPS nalakována lakem a zatavena do smršťovací bužírky v případě umístění modulu do řídítek. Při umístění modulu do krytu (krabičky) volíme vodotěsné provedení tato volba je čistě individuální věc.

    Schéma zapojení na Obr.č.02 ( POZOR VŽDY NA PŘEPÓLOVÁNÍ ) je napájeno napětím 4.2V při napájení 3 x NI-CD, NI-MH nebo napětím 4.5V při napájení 3 x 1.5V ALKALICKÝMI články AA, AAA pro uvedené články použijeme VŽDY DRŽÁK (KLEC) s vývody zakončenými v konektoru který se připojuje do konektoru modulu tím zamezíme přepólování. Vstupní napětí přivedeno na osazený elektrolytický kondenzátor, pro mikrokontrolér PICAXE 08M2 je použita patice pro jeho snadnou výměnu nebo použití v jiné aplikaci, u napájecích pinů mikrokontroléru je osazen keramický kondenzátor 100nF. Pro programování a úpravu programu z počítače jsou z modulu vyvedeny vodiče ze vstupu pro programování INPUT PIN5 (vývod č.2) a z výstupu PIN0 (vývod č.7) z PICAXE tyto jsou zakončeny ve svorkovnicích. Rezistor zapojený na výstup označený PIN1 (vývod č.6) spíná tranzistor BC337 který spíná bíle a červeně svítící led diodu tyto jsou pak na kole umístěny na levé straně řídítek (ve směru jízdy), rezistor zapojený na výstup označený PIN2 (vývod č.5) spíná tranzistor BC337 který spíná bíle a červeně svítící led diodu tyto jsou pak na kole umístěny na pravé straně řídítek (ve směru jízdy). Modul je pro svoji jednoduchost zapojení osazen na univerzální vrtané destičce a propoje součástek jsou provedeny vodičem. Po osazení a odzkoušení funkčnosti je DPS nalakován lakem a zataven do smršťovací bužírky v případě umístění modulu do řídítek. Při umístění modulu do krytu (krabičky) volíme vodotěsné provedení tato volba je čistě individuální věc.

 

         

 

                      

  

                                    Hotový modul blikače na kolo ze strany součástek

 

                              Hotový modul blikače na kolo ze strany mědi

 

 

 

                     Zapojení led diod pro testování modulu po nahrání programu

 

                          Porovnání velikosti modulu oproti tužkové baterii

 

 

 

                   Bliknutí bíle svítící led diody levá strana řídítek na kole program V.2

 

                Bliknutí bíle svítící led diody pravá strana řídítek na kole program V.2

 

 

       Bliknutí bíle svítících led diod levá, pravá strana řídítek na kole program V.2

 

    Použité prameny :

    Praktická Elektronika A-Rádio 2012 – 2013 PICAXE 08M2

    Datasheet k použitým LED DIODÁM

    [1] www.mojeelektronika.mzf.cz články k PICAXE 08M2

   

    Další informace

    vagnervlastimil@seznam.cz