OVLÁDÁNÍ RELÁTEK POČÍTAČEM PC

VÁGNER VLASTIMIL 

Tento jednoduchý přípravek umožňuje ovládat různé přípravky nebo hračky bez nebezpečí že dojde ke zničení portu počítače. Přípravek se připojuje k počítači na sériový port nebo pomocí redukce USB/COM, zapojení může  sloužit k vlastní inspiraci.

 

POPIS PŘÍPRAVKU

Přípravek je napájen z externího zdroje napětím 5V DC zdroj musí být schopen dodat proud 0.5A v případě použití zdroje s vyšším výstupním napětím použijeme na snížení napětí na hodnotu 5V DC pro přípravek stabilizátor 78S05, relátka jsou umístěna na univerzální vrtané destičce a propoje součástek jsou provedeny na DPS vodičem, kontakty relátek jsou zakončeny ve svorkovnici kam se připojují ovládaná zařízení. Na této desce je dále svorkovnice kde jsou zakončeny i výstupní signály z počítače PC, napájecí vodič z počítače GND je na destičce propojen, je zde konektor na připojení napájecího napětí. Relátka volíme s kontakty podle toho jaké proudy budeme spínat a s dvěma páry přepínacích kontaktů cívky relátek jsou na napětí 5V DC. Relátka mohou být ovládána v jakémkoliv pořadí sepnutí relátka je signalizováno svitem led diody, současně pokud propojíme výstupy DTR, RTS, TXD se vstupy DSR, CTS, DCD je sepnutí relé zobrazeno i na monitoru počítače PC. Relátko  A  je ovládáno výstupem  DTR, relátko  B  je ovládáno výstupem   RTS, relátko  C  je  ovládáno výstupem  TXD. Při využití signalizace stavu na monitoru PC se pomocí rezistorů R7, R8, R9 propojí výstup DTR se vstupem DSR, výstup RTS se vstupem CST, výstup TXD se vstupem DCD, výstup RI může být využit pro signalizaci zapnutí externího napájení. Použitý kabel je sedmi žilový (POKUD NEBUDEME VYUŽÍVAT SIGNALIZACI NA MONITORU  PC POUZE SIGNALIZACI LED DIOD STAČÍ ČTYŘ ŽILOVÝ KABEL) na jedné straně je zakončen ve svorkovnici a na druhé koncovkou podle použitého portu konektor je tzv.“samice dutinky“. Schéma zapojení přípravku je na obrázku č.01.

 

SEZNAM SOUČÁSTEK

Rezistory  R0207 0.6W : R2,R4,R6….12K,       R1,R2,R5……5K6,    R7,R8,R9……2K5,

DIODY : D2,D3,D5,D6,D8,D9…..KA261(KA207,1N4448),   LED DIODY D1, D4, D7….3mm L934LGD….2V/0.002A + držák  D3L90H

TRANZISTORY : T1,T2,T3….BC337, KONEKTOR „DUTINKY“ PODLE  KONEKTORU SÉRIOVÉHO PORTU

KABEL SEDMI (ČTYŘ) ŽILOVÝ, RELÉ …RE1,RE2,RE3 M4-05H…CÍVKA 5V DC  2x  PŘEPÍNACÍ KONTAKTY, UNIVERZÁLNÍ VRTANÁ DESTIČKA  H25PS200  Součástky zakoupeny v EZK

          

                 

           

POPIS PROGRAMU

        Program je napsán ve Visuál Basicu 6 jde o velice jednoduchý program na ovládání výstupních a načítání vstupních linek sériového portu. Po spuštění programu je automaticky nastaven sériový port COM1:1200,N,8,1 pokud tyto parametry vyhovují je program připraven k ovládání relátek po kliknutí levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“, po kliknutí se v okně nápis „NOT OPEN změní na nápis „COM OPEN“. Pokud je nutné nastavit jiné parametry sériového portu jako první po spuštění programu si myší rozklikneme patřičné okno kde chceme změnit parametr, po ukončení změn parametrů klikneme levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM“. Poté již levým tlačítkem myši klikneme na zatržítko s nápisem „DTR, RTS a TXD podle toho jaký výstup chceme zapnout. Po volbě výstupu se v okně zobrazí nápis „ZAPNUTO“ vypnutí zvoleného výstupu provedeme opět kliknutím levým tlačítkem myši na stejné zatržítko kterým jsme výstup zapnuly.. Program ukončíme kliknutím myši na tlačítko „UKONČIT PROGRAM“ nebo klikneme myší v horní liště na „X“. Při ukončení programu dojde automaticky k vypnutí výstupních linek sériového portu PC.

 

                                 

                                                        Úvodní obrazovka Spuštěného programu

 

 

 

                                 

                                             Zde se provede změna sériového portu dle potřeby

                                 

                                                 Zde se provede změna komunikační rychlosti

 

                                 

                                              Kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „OTEVŘÍT COM „

                                              spustíme program

 

                                 

                                   Zapnutí výstupu DTR a jeho kontrola zapnutí s propojeným vstupem DSR

 

                                 

                                            Zapnutí výstupů „DTR, TRS, TXD“ a jejich kontrola zapnutí

                                             s propojenými vstupy „DSR, CTS, DCD“.

  

     

                                              Použitý kabel se svorkovnicí na testování programu na ovládání relátek

 

 

 

   

 

 

      Svorkovnice s propojenými výstupními a vstupními signály sériového portu PC podle popisu níže pro testování programu

 

Program jde samostatně bez desky s relátky odzkoušet tak že se ve svorkovnici kde je zakončen kabel propojí výstup DTR se vstupem DSR, výstup RTS se vstupem CTS, výstup TXD se vstupem DCD COM PORTU.

  

    Použité prameny:

    Burkhard Kainka : Využití rozhraní PC   Hel 1997

    Burkhard Kainka : Elektronika s podporou PC 

                                   Visual  Basic v praxi  Hel   2004     

  

     Bližší informace :

     Vágner Vlastimil

     vagnervlastimil@seznam.cz